Sự khác nhau giữa bản cáo bạch và báo cáo thường niên?

04/08/2016 22:21 10,234 views Chuyên mục: Kiến thức Báo cáo thường niên

Để biết được sự khác nhau giữa báo cáo thường niên và bản cáo bạch ta cùng xem định nghĩa của hai báo cáo này dưới đây:

Báo cáo thường niên (annual report) là báo cáo định kỳ về hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chánh. Trong báo cáo thường niên, người ta mô tả các hoạt động kinh doanh trong năm và trình bày kết quả hoạt động này thông qua các bản báo cáo tài chính (Balance sheet, Profit & Loss, Cashflow statement) cùng các diễn giải (notes to financial statements).

Bản cáo bạch là một tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và hồ sơ niêm yết chứng khoán tại trung tâm giao dịch chứng khoán áp dụng cho các công ty có niêm yết cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán.

Nội dung bản cáo bạch là công bố tất cả những thông tin của một công ty mà những thông tin đó có thể khiến cho các nhà đầu tư mưốn hoặc không muốn mua cổ phiếu của công ty đó. (Wiki)

Với định nghĩa như trên thì dễ dàng nhận thấy được sự khác nhau giữa báo cáo thường niên và bản cáo bạch.

  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  Họ tên

  Email

  Điện thoại

  Công ty

  Tiêu đề

  Nội dung yêu cầu dịch vụ

  Chọn nơi làm việc

  ban cao bach, bao cao thuong nien,

   

  Bài viết liên quan

   

   Liên hệ VP tại: