Download mẫu cáo cáo thường niên

Theo luật chứng khoán thì các công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán buộc phải công bố báo cáo thường niên. Dưới đây là một số mẫu báo cáo thường niên được chúng tôi tổng hợp lại và bạn có thể download về máy tính.

Lưu ý: Thông tin về báo cáo thường niên tại đây được chúng tôi tổng từ các thông báo của các công ty đại chúng, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của các báo cáo này và những ảnh hưởng từ các quyết định đầu tư của nhà đầu tư từ những báo cáo thường niên này. Những báo cáo thường niên được đưa lên đây để giúp quý khách hiểu rõ hơn những nội dung cần có trong báo cáo thương niên và những thiết kế  báo cáo thường niên tham khảo.

[kkstarratings]

Mẫu báo cáo thường niên Ngân hàng BIDV 2018

Mẫu báo cáo thường niên 2012 Ngân hàng BIDV 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên Tập đoàn Vingroup 2018

Mẫu báo cáo thường niên Tập đoàn Vingroup 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên Vinamilk 2018

Mẫu báo cáo thường niên Vinamilk 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên Ngân hàng ViettinBank 2018

Mẫu báo cáo thường niên Ngân hàng ViettinBank 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên Ngân hàng TPBank 2018

Mẫu báo cáo thường niên Ngân hàng TPBank 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên Ngân hàng Techcombank 2018

Mẫu báo cáo thường niên Ngân hàng Techcombank 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên Ngân hàng Maritime Bank 2018

Mẫu báo cáo thường niên Ngân hàng Maritime Bank 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên Tập đoàn Hoà Phát 2018

Mẫu báo cáo thường niên Tập đoàn Hoà Phát 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2018

Mẫu báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên Ngân hàng ACB 2018

Mẫu báo cáo thường niên Ngân hàng ACB 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên Sơn Hà 2018 tiếng Việt

Mẫu báo cáo thường niên Sơn Hà 2018 tiếng Việt
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên FLC 2018

Mẫu báo cáo thường niên FLC 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên Sabeco 2018

Mẫu báo cáo thường niên Sabeco 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên PV2 2018

Mẫu báo cáo thường niên PV2 2018
Tải mẫu BCTN này

Mẫu báo cáo thường niên Nhựa Tiền Phong 2017

Mẫu báo cáo thường niên Nhựa Tiền Phong 2017
Tải mẫu BCTN này

    Liên hệ VP tại: