Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

28/04/2017 02:18 701 views Chuyên mục: Mẫu báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM do Sao Kim thực hiện.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) là một định chế tài chính thuộc Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Dầu khí và là Công ty duy nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

PSI có vốn điều lên 287,25 tỷ đồng và đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng vào năm 2010;

PSI đang đi đầu trong lĩnh vực tư vấn cổ phần hóa, phát hành cổ phiếu, tư vấn niêm yết cho các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Sao Kim hợp tác với PSI thiết kế, sản xuất các ấn phẩm truyền thông như tài liệu giới thiệu công ty (profile), brochure, báo cáo thường niên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) là một định chế tài chính thuộc Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Dầu khí và là Công ty duy nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

PSI có vốn điều lên 287,25 tỷ đồng và đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng vào năm 2010;

PSI đang đi đầu trong lĩnh vực tư vấn cổ phần hóa, phát hành cổ phiếu, tư vấn niêm yết cho các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Sao Kim hợp tác với PSI thiết kế, sản xuất các ấn phẩm truyền thông như tài liệu giới thiệu công ty (profile), brochure, báo cáo thường niên …

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Báo cáo thường niên PSI 2009 trang 21-22

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Báo cáo thường niên PSI 2009 trang 3-4

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Báo cáo thường niên PSI 2009 trang 1-2

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Báo cáo thị trường chứng khoán 2009 triển vọng 2010

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile Công ty Chứng Khoán Dầu Khí 12

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile Công ty Chứng Khoán Dầu Khí 11

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile Công ty Chứng Khoán Dầu Khí 10

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile Công ty Chứng Khoán Dầu Khí 9

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile Công ty Chứng Khoán Dầu Khí 8

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile Công ty Chứng Khoán Dầu Khí 7

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile Công ty Chứng Khoán Dầu Khí 6

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile Công ty Chứng Khoán Dầu Khí 5

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile Công ty Chứng Khoán Dầu Khí 4

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile Công ty Chứng Khoán Dầu Khí 3

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile Công ty Chứng Khoán Dầu Khí 2

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile Công ty Chứng Khoán Dầu Khí 1

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile PSI – Trang bìa – PA2

Thiết kế hồ sơ năng lực cho Công ty chứng khoán Dầu khí tại Hà Nội, TP HCM

Profile PSI – Trang bìa

Nguồn tham khảo:

Sao Kim Branding

Chuyên gia hàng đầu về thiết kế thương hiệu

Xem thêm những bài viết khác:

  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  Họ tên

  Email

  Điện thoại

  Công ty

  Tiêu đề

  Nội dung yêu cầu dịch vụ

  Chọn nơi làm việc

  thiết kế báo cáo thương hiệu, thiết kế brochure, thiết kế catalogue,

   

  Bài viết liên quan

   

   Liên hệ VP tại: