Download mẫu cáo cáo thường niên

Theo luật chứng khoán thì các công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán buộc phải công bố báo cáo thường niên. Dưới đây là một số mẫu báo cáo thường niên được chúng tôi tổng hợp lại và bạn có thể download về máy tính.

Lưu ý: Thông tin về báo cáo thường niên tại đây được chúng tôi tổng từ các thông báo của các công ty đại chúng, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của các báo cáo này và những ảnh hưởng từ các quyết định đầu tư của nhà đầu tư từ những báo cáo thường niên này. Những báo cáo thường niên được đưa lên đây để giúp quý khách hiểu rõ hơn những nội dung cần có trong báo cáo thương niên và những thiết kế  báo cáo thường niên tham khảo.

Mẫu báo cáo thường niên Sơn Hà 2015 tiếng Việt

Mẫu báo cáo thường niên Sơn Hà 2015 tiếng Việt

Mẫu báo cáo thường niên Sơn Hà 2015 tiếng Việt
Tải mẫu BCTN này
Mẫu báo cáo thường niên Sơn Hà 2015 tiếng Anh

Mẫu báo cáo thường niên Sơn Hà 2015 tiếng Anh

Mẫu báo cáo thường niên Sơn Hà 2015 tiếng Anh
Tải mẫu BCTN này
Mẫu báo cáo thường niên Sabeco 2013

Mẫu báo cáo thường niên Sabeco 2013

Mẫu báo cáo thường niên Sabeco 2013
Tải mẫu BCTN này
Mẫu báo cáo thường niên PV2 2010

Mẫu báo cáo thường niên PV2 2010

Mẫu báo cáo thường niên PV2 2010
Tải mẫu BCTN này
Mẫu báo cáo thường niên Nhựa Tiền Phong 2012

Mẫu báo cáo thường niên Nhựa Tiền Phong 2012

Mẫu báo cáo thường niên Nhựa Tiền Phong 2012
Tải mẫu BCTN này

Liên hệ VP tại: