TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI)

28/04/2017 02:18 744 views Chuyên mục: Mẫu báo cáo thường niên
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI)
Rate this post

Thiết kế báo cáo thường niên là yếu tố rất quan trọng trong xây dựng thương hiệu . Dưới đây là dự án TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI) do Sao Kim thực hiện.
p
span style”fontsize: 12pt; lineheight: 130%; fontfamily: Times New Roman,serif;”span style”fontsize: 12pt; lineheight: 130%; fontfamily: Times New Roman,serif;”font face”Arial” size”2″Tổng cocirc;ng ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khiacute; Việt Nam PVI thagrave;nh viecirc;n Tập đoagrave;n Dầu khiacute; Quốc gia Việt Nam, được thagrave;nh lập năm 1996. Sau hơn 12 năm hoạt động, PVI đatilde; coacute; những bước phaacute;t triển vượt bậc, với vốn điều lệ 1.035 tỷ đồng, doanh thu năm 2008 đạt 2.694 tỷ đồng, hiện đứng thứ hai về thị phần thị trường bảo hiểm phi nhacirc;n thọ vagrave; tiếp tục giữ vững vị triacute; đứng đầu lĩnh vực bảo hiểm cocirc;ng nghiệp trong nước./font/span/span/p
p
Thiết kế baacute;o caacute;o thường niecirc;n Tổng cocirc;ng ty bảo hiểm dầu khiacute; PVI/p

Dự án tham khảo

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI)

Báo cáo thường niên PVI

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI)

Báo cáo thường niên PVI

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI)

Báo cáo thường niên PVI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

 
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI)
Rate this post

Bài viết liên quan

 

Liên hệ VP tại: