Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014 tại TP HCM

28/04/2017 09:17 730 views Chuyên mục: Mẫu báo cáo thường niên
Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014 tại TP HCM
4.99 (99.83%) 343 votes

Thiết kế báo cáo thường niên là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014 tại TP HCM do Sao Kim thực hiện.

Trong dự án này Sao Kim thiết kế báo cáo thường niên 2013 cho Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO)

Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn SABECO liên tục phát triển lớn mạnh với chủ đạo là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Bia Sài Gòn và đầu tư mới trên nhiều lĩnh vực, sản phẩm khác.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014 tại TP HCM

Thiết kế báo cáo thường niên SABECO trang giữa

Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014 tại TP HCM

SABECO

Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014 tại TP HCM

SABECO

Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014 tại TP HCM

SABECO

Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014 tại TP HCM

SABECO

Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014 tại TP HCM

SABECO

Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014 tại TP HCM

SABECO

Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014 tại TP HCM

Thiết kế báo cáo thường niên SABECO

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

 
Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014 tại TP HCM
4.99 (99.83%) 343 votes

Bài viết liên quan

 

Liên hệ VP tại: